Bài thơ nỳ do anh lê duy vũ anh trai thuhale sáng tác

Bài thơ nỳ do anh lê duy vũ ,anh trai thuhale sáng tác
Thơ còn đó,nhưng anh trai đã vĩnh viễn ra đi
Nhìn thơ nhớ anh trai vô cùng
07/10/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan