GÓC NHÌN Lá Ngọc cành vàng Không bằng Dịu dàng thùy mỵ Ví mình cành cao Nhưng thường Ngã vào cành thấp

GÓC NHÌN Lá Ngọc cành vàng Không bằng Dịu dàng thùy mỵ Ví mình cành cao Nhưng thường Ngã vào cành thấp
06/11/2019

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan