Hè rồi lúc nào cũng trong tình trạng phát hoả làm tí mát mát cho tình thần phấn chấn

Hè rồi, lúc nào cũng trong tình trạng phát hoả, làm tí mát mát cho tình thần phấn chấn. Hôm nay là thứ 6 rùi ???
30/12/2018
2 bình luận:
Tú Uyên
30-12-2018, 01:59:22
Huyền Bùi
Mai Hoàng
30-12-2018, 01:59:22
Bầu bí uống ít đá thoai

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan