My beautiful wife Người vợ xinh đẹp của tôi

My beautiful wife !
Người vợ xinh đẹp của tôi!
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này
14/08/2019
4 bình luận:
Carol Ciucci
14-08-2019, 02:07:59
I just love her she helped me so much tell her hello for me ?
Beverly Rice Sweeney
14-08-2019, 02:07:59
She's beautiful inside and out!
Donald McDonald
15-08-2019, 02:07:55
Beautiful and brilliant!
Debbie Rosenbaum
15-08-2019, 02:07:55
My hero!

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan